การวิเคราะห์และการออกแบบระบบเชิงวัตถุ

การวิเคราะห์และการออกแบบระบบเชิงวัตถุ

Beginner 5(2 Ratings) 72 Students enrolled English
Created by aj002 aj002
Last updated Tue, 08-Mar-2022
+ อ่านเพิ่มเติม
ภาพรวมของหลักสูตร

การวิเคราะห์และการออกแบบระบบเชิงวัตถุ

คำอธิบายรายวิชา?

สิ่งที่ต้องเรียนรู้มาก่อน
เนื้อหารายวิชา
10 Lessons 02:57:33 Hours
Section1
10 Lessons 02:57:33 Hours
 • บทที่ 1 แนวคิดเชิงวัตถุ
  00:18:06
 • บทที่ 2 ส่วนประกอบของคลาส
  00:12:21
 • บทที่่ 3 การวิเคราะห์เชิงนามธรรม
  00:18:54
 • บทที่ 4 กระบวนการพัฒนาระบบเชิงวัตถุ
  00:15:15
 • บทที่ 5 ยูเอ็มแอล
  00:21:05
 • บทที่ 6 ยูสเคส
  00:25:01
 • บทที่ 7 แผนภาพคลาส
  00:21:13
 • บทที่ 8 การรวบรวมความต้องการ
  00:17:10
 • บทที่ 9 แผนภาพปฏิสัมพันธ์
  00:16:00
 • บทที่ 10 แผนภาพการสื่อสาร
  00:12:28
+ อ่านเพิ่มเติม
รายวิชาอื่น ๆ
อาจารย์ผู้สอน

aj002 aj002

2 รีวิว | 72 Students | 1 Courses
ความคิดเห็น
5
2 รีวิว
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (2)

รีวิว

 • ดร.พนารัตน์ แสงวิจิตร
 • student student
ฟรี
Includes: