การเขียนแบบอุตสาหกรรม

การเขียนแบบอุตสาหกรรม

Beginner 0(0 Ratings) 0 Students enrolled English
Created by aj012 aj012
Last updated Thu, 17-Mar-2022
+ อ่านเพิ่มเติม
ภาพรวมของหลักสูตร

การเขียนแบบอุตสาหกรรม

คำอธิบายรายวิชา?

สิ่งที่ต้องเรียนรู้มาก่อน
เนื้อหารายวิชา
2 Lessons 00:10:12 Hours
Section1
2 Lessons 00:10:12 Hours
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม 3D กับงานออกแบบ
  00:05:56
 • วิธีการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์
  00:04:16
+ อ่านเพิ่มเติม
รายวิชาอื่น ๆ
อาจารย์ผู้สอน

aj012 aj012

0 รีวิว | 0 Students | 1 Courses
ความคิดเห็น
0
0 รีวิว
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)

รีวิว

$0
Includes: