ขายออนไลน์ให้ง่ายด้วย Line My Shop

การประยุกต์เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อกาขายสินค้าออนไลน์ เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย จัดทำโดย สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

Beginner 5(4 Ratings) 9 Students enrolled English
Created by ดร.พนารัตน์ แสงวิจิตร
Last updated Thu, 01-Dec-2022
+ อ่านเพิ่มเติม
ภาพรวมของหลักสูตร

การประยุกต์เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อกาขายสินค้าออนไลน์  เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 

จัดทำโดย สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล


คำอธิบายรายวิชา?

สิ่งที่ต้องเรียนรู้มาก่อน
เนื้อหารายวิชา
11 Lessons 03:08:08 Hours
การสมัคร LineOA
1 Lessons 00:13:42 Hours
 • การสมัคร LineOA
  00:13:42
การสร้างข้อความตอบกลับอัตโนมัติ
1 Lessons 00:09:17 Hours
 • การสร้างข้อความตอบกลับอัตโนมัติ
  Preview 00:09:17
ช่องทางการเพิ่มเพื่อน
1 Lessons 00:23:06 Hours
 • ช้องทางการเพิ่มเพื่อน
  Preview 00:23:06
การสร้างคูปอง
1 Lessons 00:16:43 Hours
 • การสร้างคูปอง
  Preview 00:16:43
การสร้างสินค้าแนะนำ
1 Lessons 00:15:57 Hours
 • การสร้างสินค้าแนะนำ
  Preview 00:15:57
การทำบัตรสะสมแต้ม ตอนที่ 1
1 Lessons 00:21:15 Hours
 • การทำบัตรสะสมแต้ม ตอนที่ 1
  Preview 00:21:15
การทำบัตรสะสมแต้ม ตอนที่ 2
1 Lessons 00:09:42 Hours
 • การทำบัตรสะสมแต้ม ตอนที่ 2
  Preview 00:09:42
การสร้างแผนที่มาที่ร้าน
1 Lessons 00:14:16 Hours
 • การสร้างแผนที่มาที่ร้าน
  Preview 00:14:16
การตั้้งค่าหน้าร้าน Line My Shop
1 Lessons 00:26:00 Hours
 • การตั้งค่าหน้าร้าน Line My Shop
  Preview 00:26:00
การเพิ่มรายการสินค้า
1 Lessons 00:21:56 Hours
 • การเพิ่มรายการสินค้า
  Preview 00:21:56
การจัดการสต็อกสินค้า
1 Lessons 00:16:14 Hours
 • การจัดการสต็อกสินค้า
  Preview 00:16:14
+ อ่านเพิ่มเติม
รายวิชาอื่น ๆ
อาจารย์ผู้สอน

ดร.พนารัตน์ แสงวิจิตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร การจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ

5 รีวิว | 18 Students | 2 Courses
ความคิดเห็น
5
4 รีวิว
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (4)

รีวิว

 • student student
 • กชกร กงไทย
 • กาญจนา พรประภา
 • ดร.พนารัตน์ แสงวิจิตร
ฟรี
Includes: