ดนตรีสากล

สอนทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้น ประเภทเครื่องดนตรี

Beginner 0(0 Ratings) 1 Students enrolled English
+ อ่านเพิ่มเติม
ภาพรวมของหลักสูตร

คำอธิบายรายวิชา?

 • สามารถเข้าใจทฤษฏีดนตรีสากลเบื้อง เรื่องตัวโน๊ตต่างๆและแยกประเภทเครื่องดนตรีได้
สิ่งที่ต้องเรียนรู้มาก่อน
 • ต้องมีความรู้พื้นฐานดนตรีสากล
เนื้อหารายวิชา
10 Lessons 00:00:00 Hours
ควายหมายและประวัติความเป็นมาของดนตรีสากล
1 Lessons 00:00:00 Hours
 • ความหมายและประวัติความเป็นมา
  Preview .
ประเภทวงดนตรีสากล
2 Lessons 00:00:00 Hours
 • ประเภทวงดนตรีสากล
  Preview .
 • คำถามประเภทวงดนตรีสากล
  00:00:00
รู้จักกับดนตรีสากลเบื้องต้น
2 Lessons 00:00:00 Hours
 • ดนตรีสากลเบื้องต้น
  Preview .
 • แบบทดสอบหลังเรียน
  00:00:00
จังหวะดนตรี
2 Lessons 00:00:00 Hours
 • จังหวะดนตรี
  Preview .
 • คำถามจังหวะดนตรี
  00:00:00
ดนตรีสากลกับการประยุกต์ใช้
1 Lessons 00:00:00 Hours
 • ดนตรีสากลกับการประยุกต์ใช้
  Preview .
ศัพท์สังคีตในดนตรีสากล
2 Lessons 00:00:00 Hours
 • ศัพท์สังคีตในดนตรีสากล
  Preview .
 • คำถามเรื่องศัพท์สังคีตในดนตรีสากล
  00:00:00
+ อ่านเพิ่มเติม
รายวิชาอื่น ๆ
อาจารย์ผู้สอน
ความคิดเห็น
0
0 รีวิว
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)

รีวิว

ฟรี
Includes: