ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และการสืบเสาะ

ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และการสืบเสาะ

Beginner 0(0 Ratings) 4 Students enrolled English
Created by aj011 aj011
Last updated Thu, 17-Mar-2022
+ อ่านเพิ่มเติม
ภาพรวมของหลักสูตร

ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และการสืบเสาะ

คำอธิบายรายวิชา?

สิ่งที่ต้องเรียนรู้มาก่อน
เนื้อหารายวิชา
3 Lessons 01:07:57 Hours
Section1
3 Lessons 01:07:57 Hours
 • 1. กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
  00:22:39
 • การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
  00:22:39
 • ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดทางวิทยาศาสต
  00:22:39
+ อ่านเพิ่มเติม
รายวิชาอื่น ๆ
อาจารย์ผู้สอน

aj011 aj011

0 รีวิว | 4 Students | 1 Courses
ความคิดเห็น
0
0 รีวิว
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)

รีวิว

ฟรี
Includes: