ภาษาอังกฤษในการสื่อสารยุคดิจิทัล

รายวิชาภาษาอังกฤษในการสื่อสารยุคดิจิทัล

Beginner 0(0 Ratings) 10 Students enrolled English
Created by aj008 aj008
Last updated Wed, 16-Mar-2022
+ อ่านเพิ่มเติม
ภาพรวมของหลักสูตร

รายวิชาภาษาอังกฤษในการสื่อสารยุคดิจิทัล

คำอธิบายรายวิชา?

สิ่งที่ต้องเรียนรู้มาก่อน
เนื้อหารายวิชา
3 Lessons 00:29:50 Hours
Section1
3 Lessons 00:29:50 Hours
 • Class 1 Introduction (CA62509)
  00:05:02
 • Class 2 English newspapers - Lecture presentation
  00:14:15
 • Class 3 English interviews - Lecture presentation
  00:10:33
+ อ่านเพิ่มเติม
รายวิชาอื่น ๆ
อาจารย์ผู้สอน

aj008 aj008

0 รีวิว | 10 Students | 1 Courses
ความคิดเห็น
0
0 รีวิว
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)

รีวิว

ฟรี
Includes: