รายวิชาการถ่ายภาพดิจิทัล

รายวิชาการถ่ายภาพดิจิทัล

Beginner 4(1 Ratings) 11 Students enrolled English
Created by aj004 aj004
Last updated Thu, 10-Mar-2022
+ อ่านเพิ่มเติม
ภาพรวมของหลักสูตร

รายวิชาการถ่ายภาพดิจิทัล

คำอธิบายรายวิชา?

สิ่งที่ต้องเรียนรู้มาก่อน
เนื้อหารายวิชา
4 Lessons 00:34:07 Hours
Section1
4 Lessons 00:34:07 Hours
 • Ep 1 รูปแบบและการวางแผนงานธุรกิจการถ่ายภาพ
  00:10:01
 • Ep 2 การใช้กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ
  00:07:34
 • Ep 3 การถ่ายภาพบุคคล
  00:09:25
 • Ep 4 การถ่ายภาพสินค้าเพื่อการโฆษณา
  00:07:07
+ อ่านเพิ่มเติม
รายวิชาอื่น ๆ
อาจารย์ผู้สอน

aj004 aj004

1 รีวิว | 15 Students | 2 Courses
ความคิดเห็น
4
1 รีวิว
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (1)
 • (0)

รีวิว

 • มธุริน จ้อยนิล
ฟรี
Includes: