รายวิชา IOT (Internet of Things‎)

รายวิชา IOT (Internet of Things‎)

Beginner 0(0 Ratings) 7 Students enrolled English
Created by admin admin
Last updated Fri, 22-Apr-2022
+ อ่านเพิ่มเติม
ภาพรวมของหลักสูตร

รายวิชา IOT (Internet of Things‎)

คำอธิบายรายวิชา?

สิ่งที่ต้องเรียนรู้มาก่อน
เนื้อหารายวิชา
13 Lessons 00:00:00 Hours
Section 1
13 Lessons 00:00:00 Hours
 • บทนำ IOT
  .
 • เริ่มต้นติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE
  .
 • 2.1 สอนใช้งาน Arduino ติดตั้ง Library ในโปรแกรม Arduino IDE
  .
 • 3.สอนใช้งาน Arduino if else ตรวจสอบเงื่อนไข ถูกผิด
  .
 • 3.1 สอนใช้งาน Arduino for สั่งงานให้โปรแกรมวนลูปทำซ้ำ ไฟ LED วิ่ง
  .
 • 3.2 สอนใช้งาน Arduino สัญญาณ Analog InPut
  .
 • 3.3 สอนใช้งาน Analog PWM ควบคุมความสว่าง หรี่ไฟ หลอดไฟ LED
  .
 • 4.การสื่อสารอนุกรม SerialPrint อ่านค่าข้อความที่ Arduino ส่งมาให้คอมพิวเตอร์
  .
 • 5. สอนใช้งาน Arduino วัดอุณหภูมิด้วย Sensor DS18B20
  .
 • 6. สอนใช้งาน Arduino Analog InPut ตัวต้านทานปรับค่าได้ ควบคุมการหมุนของ Servo
  .
 • 7. สอนใช้งาน Arduino TCRT5000 ตรวจจับเส้นขาวดำ tracking sensor
  .
 • 8. ตัวอย่าง Case Study ระบบถังขยะอัจริยะ
  .
 • 9. ตัวอย่าง Source Code สำหรับบทเรียน
  .
+ อ่านเพิ่มเติม
รายวิชาอื่น ๆ
อาจารย์ผู้สอน

admin admin

0 รีวิว | 7 Students | 1 Courses
ความคิดเห็น
0
0 รีวิว
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)

รีวิว

ฟรี
Includes: