ลิขสิทธิ์กับสิทธิของผู้สร้างสรรค์

ลิขสิทธิ์กับสิทธิของผู้สร้างสรรค์

Beginner 0(0 Ratings) 23 Students enrolled English
Created by aj001 aj001
Last updated Tue, 08-Mar-2022
+ อ่านเพิ่มเติม
ภาพรวมของหลักสูตร

ลิขสิทธิ์กับสิทธิของผู้สร้างสรรค์

คำอธิบายรายวิชา?

สิ่งที่ต้องเรียนรู้มาก่อน
เนื้อหารายวิชา
13 Lessons 02:12:50 Hours
Section1
12 Lessons 02:12:50 Hours
 • ตอนที่ 1 ทำความรู้จักกับลิขสิทธิ์
  Preview 00:12:18
 • ตอนที่ 2 องค์ประกอบของงานอันมีลิขสิทธิ์
  00:14:55
 • ตอนที่ 3 ประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์
  00:16:58
 • ตอนที่ 4 การเกิดการคุ้มครองลิขสิทธิ์
  00:13:37
 • ตอนที่ 5 สิทธิของผู้สร้างสรรค์ตามสัญญาจ้าง
  00:11:54
 • ตอนที่ 6 การได้ลิขสิทธิ์โดยทางอื่นนอกจากสัญญา
  00:12:09
 • ตอนที่ 7 สิทธิของผู้สร้างสรรค์
  00:13:30
 • ตอนที่ 8 อายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์
  00:14:49
 • ตอนที่ 9 การละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์
  00:11:46
 • ตอนที่ 10 สิทธินักแสดง
  00:10:54
 • test
  00:00:00
 • แบบทดสอบออนไลน์
  00:00:00
แบบทดสอบ
1 Lessons 00:00:00 Hours
 • แบบทดสอบหลังเรียน
  00:00:00
+ อ่านเพิ่มเติม
รายวิชาอื่น ๆ
อาจารย์ผู้สอน

aj001 aj001

0 รีวิว | 23 Students | 1 Courses
ความคิดเห็น
0
0 รีวิว
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)

รีวิว

ฟรี
Includes: