วิชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นรายวิชาที่สอนให้ให้เรารู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

Beginner 0(0 Ratings) 0 Students enrolled English
Created by Jirayut Sairuamyat
Last updated Sun, 06-Nov-2022
+ อ่านเพิ่มเติม
ภาพรวมของหลักสูตร

-

คำอธิบายรายวิชา?

 • สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
สิ่งที่ต้องเรียนรู้มาก่อน
 • รู้หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาก่อน
เนื้อหารายวิชา
2 Lessons 00:00:00 Hours
ความพอเพียง
2 Lessons 00:00:00 Hours
 • ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
  Preview .
 • แบบทดสอบหลังเรียน
  00:00:00
+ อ่านเพิ่มเติม
รายวิชาอื่น ๆ
อาจารย์ผู้สอน

Jirayut Sairuamyat

0 รีวิว | 0 Students | 1 Courses
ความคิดเห็น
0
0 รีวิว
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)

รีวิว

ฟรี
Includes: