วิธีสร้างบทเรียนออนไลน์ ด้วย googole classroom เบื้องต้น

ขั้นตอนการสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย google classrom ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย ครูและนักเรียนสามารถเข้ามาใช้งานได้อย่างง่ายและได้ผล

Beginner 0(0 Ratings) 0 Students enrolled English
Created by Chutimon Chansoingam
Last updated Mon, 05-Dec-2022
+ อ่านเพิ่มเติม
ภาพรวมของหลักสูตร

-

คำอธิบายรายวิชา?

สิ่งที่ต้องเรียนรู้มาก่อน
เนื้อหารายวิชา
8 Lessons 00:18:43 Hours
สร้างรายวิชาใน Google Classroom
1 Lessons 00:02:58 Hours
 • EP.1
  Preview 00:02:58
การสร้างเนื้อหาบทเรียนออนไลน์
1 Lessons 00:04:19 Hours
 • EP.2
  Preview 00:04:19
การสร้างงานเเละเเบบทดสอบ
1 Lessons 00:04:30 Hours
 • EP.3
  Preview 00:04:30
การสร้าง Meet เเละตั้งค่าชั้นเรียน
1 Lessons 00:01:06 Hours
 • EP.4
  Preview 00:01:06
การเพิ่มนักศึกษาเข้าชั้นเรียน
1 Lessons 00:02:47 Hours
 • EP.5
  Preview 00:02:47
ทบทวนการสร้าง Classroom
3 Lessons 00:03:03 Hours
 • EP.6
  Preview 00:03:03
 • EP.6.1
  Preview .
 • ทดสอบหลังเรียน
  00:00:00
+ อ่านเพิ่มเติม
รายวิชาอื่น ๆ
อาจารย์ผู้สอน

Chutimon Chansoingam

0 รีวิว | 0 Students | 1 Courses
ความคิดเห็น
0
0 รีวิว
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)

รีวิว

ฟรี
Includes: