เทคนิคในการทำช่อง Youtube

สอนเกี่ยวกับการใช้ Youtube

Beginner 0(0 Ratings) 0 Students enrolled English
Created by สุพรรณี ศรีอุไร
Last updated Sun, 16-Oct-2022
+ อ่านเพิ่มเติม
ภาพรวมของหลักสูตร

การทำช่อง นำเสนอคลิปต่างๆที่น่าสนใจ คอนเท้นต์ที่มีประโยชน์และให้ความรู้ที่ใช้ได้จริง

คำอธิบายรายวิชา?

 • สามารถเป็นยูทูปเบอร์ทำช่องและสื่่อในยูทูปได้
สิ่งที่ต้องเรียนรู้มาก่อน
 • ต้องมีความรู้ในการใช้ยูทูปเบื้องต้น
เนื้อหารายวิชา
2 Lessons 00:22:35 Hours
รู้จักการทำคลิปเบื้องต้น
2 Lessons 00:22:35 Hours
 • สิ่งที่นำมาใช้ในช่องยูทูป(พารู้จัก)
  00:22:35
 • แบบทดสอบก่อนเรียน
  00:00:00
+ อ่านเพิ่มเติม
รายวิชาอื่น ๆ
อาจารย์ผู้สอน

สุพรรณี ศรีอุไร

0 รีวิว | 1 Students | 2 Courses
ความคิดเห็น
0
0 รีวิว
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)

รีวิว

ฟรี
Includes: