เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ

ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ

Beginner 1(1 Ratings) 11 Students enrolled English
Created by aj003 aj003
Last updated Thu, 10-Mar-2022
+ อ่านเพิ่มเติม
ภาพรวมของหลักสูตร

ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ

คำอธิบายรายวิชา?

สิ่งที่ต้องเรียนรู้มาก่อน
เนื้อหารายวิชา
8 Lessons 00:53:47 Hours
Section1
8 Lessons 00:53:47 Hours
 • Chapter1
  00:05:24
 • Chapter2
  00:01:48
 • Chapter3
  00:01:44
 • Chapter4
  00:14:54
 • Chapter5
  00:10:51
 • Chapter6
  00:10:30
 • Chapter7
  00:03:46
 • Chapter8
  00:04:50
+ อ่านเพิ่มเติม
รายวิชาอื่น ๆ
อาจารย์ผู้สอน

aj003 aj003

1 รีวิว | 11 Students | 1 Courses
ความคิดเห็น
1
1 รีวิว
 • (1)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)

รีวิว

 • Songdet Khamphiphot
ฟรี
Includes: