เมแทบอลิซึมของโปรตีนกับการเกิดโรค

รายวิชาเมแทบอลิซึมของโปรตีนกับการเกิดโรค

Beginner 0(0 Ratings) 5 Students enrolled English
Created by aj004 aj004
Last updated Tue, 15-Mar-2022
+ อ่านเพิ่มเติม
ภาพรวมของหลักสูตร

รายวิชาเมแทบอลิซึมของโปรตีนกับการเกิดโรค

คำอธิบายรายวิชา?

สิ่งที่ต้องเรียนรู้มาก่อน
เนื้อหารายวิชา
3 Lessons 01:11:19 Hours
Section1
3 Lessons 01:11:19 Hours
 • part1 ลิพิด
  00:27:29
 • part2 โปรตีน
  00:18:51
 • part3 คาร์โบไฮเดรต
  00:24:59
+ อ่านเพิ่มเติม
รายวิชาอื่น ๆ
อาจารย์ผู้สอน

aj004 aj004

1 รีวิว | 15 Students | 2 Courses
ความคิดเห็น
0
0 รีวิว
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)

รีวิว

ฟรี
Includes: